Webbstamboken
  Hjälp om pass och registrering:
  Nyheter och information:
Kansliet
Sök häst
Regler och anvisningar.
Skriv ett ledord nedan för att visa förslag på hjäptext. Ex Skriv "chip" så visas alla texter som innehåller det ordet.
 
Nya rutiner vid ägarbyte
Passet behöver inte bifogas vid ägarbyte, såvida inte ändring från hingst till valack ska ske samtidigt eller om det rör sig om en export. Från 2016-07-15 skrivs ett intyg ut där det framgår vem som är registrerad ägare hos oss. Denna blankett används vid efterföljande ägarbyte och skickas in hit. Om det är flera personer eller ett företag/förening som ska äga hästen måste en ansvarig person anges. Glöm inte att ange om ni vill synas med namn och postort publikt i webbstamboken.

För hästar som ännu inte har ett löst intyg utfärdat av SSS används med fördel den gamla standardiserade ägarbytesblanketten som finns att skriva ut från hemsidan. Ett intyg enligt ovan skrivs ut i samband med ägarbytet.
Alla utfärdade intyg om registrerad ägare skickas efter handläggning ut mot postförskott.
   2016-06-14
Ej uthämtade försändelser
Alla våra försändelser skickas mot postförskott. Liggtiden är 14 dagar. Om försändelse kommer åter till oss skickar vi en faktura med administrativ avgift om 100 :- plus kostnaden för nytt porto. När fakturan är betald skickas försändelsen igen som ett rekommenderat brev.

Om fakturan inte blir betald skickas en påminnelse. Har avgiften fortfarande inte blivit betald efter denna påminnelse kan vi lämna ärendet vidare till inkasso. Om du inte hämtat ut ett hästpass kan vi lämna över ärendet till länsstyrelsen.

Om du inte har hämtat ut ditt rekommenderade brev ta kontakt med oss, företrädesvis via mejl, för överenskommelse om nytt utskick.
   2014-07-21
Vad gör vi just nu…
- Ägarbyten inkomna hit 2017-04-21
- RS-nummer inkomna hit 2017-04-12
-Inkomna passansökningar: 2017-04-28

- 2017-04-28: Alla kompletta ansökningar om fölpass för födda 2016 är nu klara. Om du ännu inte har fått ditt pass vänligen komplettera med de sedan tidigare begärda handlingarna.
   
Importregistrering
För att föra in en importerad häst i den svenska stamboken behöver följande inkomma:
- Id-kontroll (signeras med fördel i passet). Kontrollanten ska vara ojävig mot ägaren. En lista över godkända kontrollanter finns på Hästavelsförbundets hemsida.
*Nytt* från 1/6-2016 är att ID-kontrollen inte får vara äldre än 60 dagar från det att du skickar in ansökan. Dessutom får veterinärer utföra id-kontroll vid import.
- Passet i original (återsändes efter registreringen)
- Handling som styrker ägande
   2015-06-02
Blankett för ägarbyte, passansökan m.m.
 Passansökan  2012-08-12
RS - vad gäller.
 Regler för meriten RS.  2014-04-02
De vanligaste avgifterna
Dessa avgifter gäller för tjänster hos SSS. Observera att avgiften alltid tas ut mot den som är införd som siste ägare. Avgiften betalas vid uthämtning av passet mot postförskott:

Införande i stambok och pass för föl, ansökan inkommen för 30/9: 500:-
Införande i stambok och pass för föl, ansökan inkommen mellan 1/10 och 31/12: 700 kr

Införande i stambok och pass av moderlivsimport: 800:-
Införande i stambok och pass för äldre (DNA-kostnad tillkommer): 800:-
RS-nummer till av sto: 200:-
RS-nummer till hingst: 500:-
Exportdokument IPMC (inkl. ägarbytet): 200:-
Införande i SSS stambok av import som har pass och IPMC: 800:-
Ägarbyte: 200:-
Utbyte av registreringsbevis till pass: 600:-
Uppdatering av pass valack, signalement, tagen ur livsmedelsskedjan etc 100:-/st.
Extra adm.avgift vid utskick för komplettering av ansökan: 100:-
   2014-01-01
Adress: Sveriges Shetlandssällskap
  Box 314
  532 24  SKARA
   
Telefon: 0511-67280
  (Normalt helgfria vardagar)
 
måndag14.30-16.30
tisdag 
onsdag14.30-16.30
torsdag 
fredag13-15
  (Om inget annat anges på nyheter till vänster)
e-post: stambok@shetlandsponny.seCopyright 2012  FJ