Webstamboken
  Hjälp om pass och registrering:
  Nyheter och information:
Kansliet
Sök häst
Regler och anvisningar.
Skriv ett ledord nedan för att visa förslag på hjäptext. Ex Skriv "chip" så visas alla texter som innehåller det ordet.
 
Skeletal Atavism-test
Om du låtit testa din häst för Skeletal Atavism ("krum") kan du skicka en kopia på ditt testresultat till SSS kansli för publicering i webbstamboken. Kontaktuppgifter framgår i kolumnen till höger.

Test för anlaget kan du beställa via t.ex. SLU här i Sverige (https://www.slu.se/hgenlab) eller UC Davis i USA (https://www.vgl.ucdavis.edu/services/horse.php).

2020-04-24 Nu framgår i stamtavleträdet om en häst är testad med följande koder: N/N (icke bärare); N/Del (bärare) och Del/Del (drabbad)
   2020-01-01
Betalningsrutiner stamboksärenden
Alla ansökningar om pass, ägarbyten, RS-nummer osv som inkommer eller blir kompletta från 2019-07-01 kommer att faktureras. SSS kommer sluta skicka försändelser mot postförskott. Fakturan kommer att skickas till den sökande så ange dina uppgifter tydligt, gärna genom att bifoga SSS ansökningsblankett.

Ditt ärende handläggs sedan i turordning först när fakturan är betald. De ansökningar som inkommer men inte är kompletta kommer faktureras först när ärendet blivit komplett.

Ärenden innehållande hästpass skickas åter som ett rekommenderat brev. REK-avgiften betalas av den sökande. Avisering av REK sker med fördel via SMS så glöm inte att ange ditt mobilnummer i ansökan. Övriga handlingar skickas från kansliet med vanlig post.
   2019-06-19
Ändrade telefontider
- Telefontiden är inställd: 20/10 och 22/10

Ovanstående kan ändras eller andra tillfällen kan tillkomma.
   2018-01-01
Rutiner vid ägarbyte
Passet behöver inte bifogas vid ägarbyte såvida inte ändring till valack ska ske eller om det rör sig om en export.

Från 2016-07-15 gäller följande rutiner:
 Ägarbyte  2016-06-14
Vad gör vi just nu…
- Ägarbyten där betalning inkom: 2020-09-21
- RS-nummer där betalning inkom: 2020-09-21
-Passansökningar där betalning inkom: 2020-09-08
   
Importregistrering
En häst som vistas i Sverige i mer än 90 dagar ska vara registrerad här. Hur du går tillväga finner du via denna länk:  Importregistrering  2015-06-02
Blanketter och dokument
Ansökningsblankett för pass, ägarbyten, RS-nummer samt övriga dokument som reglementen för avelsvärdering finner du här:  ansökningsblankett  2012-08-12
RS - vad gäller.
 Regler för meriten RS.  2014-04-02
Vanliga avgifter
Avgiften tas ut av den sökande och kommer faktureras från 2019-07-01. REK-avgift tillkommer på nedanstående priser där pass är bifogat eller skickas ut:

- Införande i stambok och pass för föl, ansökan inkommen senast 30/9: 500:-
- Införande i stambok och pass för föl, ansökan inkommen efter 1/10: 700 kr

- Införande i stambok och pass moderlivsimport: 800:-
- Införande i stambok och pass för äldre (DNA-kostnad tillkommer): 800:-
- RS-nummer sto: 200:-
- RS-nummer hingst: 500:-
- Exportdokument IPMC (inkl. ägarbyte): 200:-
- Införande i SSS stambok av import som har pass och IPMC: 800:-
-Ägarbyte: 200:-
- Utbyte av registreringsbevis till pass: 600:-
- Uppdatering av pass valack, signalement, tagen ur livsmedelsskedjan etc 100:-/st.
Adm.avgift för komplettering: 100:-
   2014-01-01
Adress: Sveriges Shetlandssällskap
  Box 314
  532 24  SKARA
   
Telefon: 0511-67280
  (Normalt helgfria vardagar)
 
måndag14.30-16.30
tisdag14.30-16.30
onsdag14.30-16.30
torsdag14.30-16.30
fredag13.00-15.00
  (Om inget annat anges på nyheter till vänster)
e-post: stambok@shetlandsponny.se Webbstamboken är skapad av Fredrik Jedenius (2001-2012)